Entrevistem a Ricard Roig de R2G Serveis

Qui és R2G Serveis? R2G Serveis és Ricard Roig, una persona que sempre ha estat involucrada en associacions de caràcter cultural, de dansa, de teatre, etc., sigui formant-ne part o com a membre fundador.

Quan neix R2G Serveis? A partir de mitjans de l’any 2014, veig la necessitat de cobrir un buit per tal d’ajudar entitats i associacions sense ànim de lucre en les seves obligacions amb Hisenda, així com en la tramitació de diverses gestions amb La Generalitat, Ajuntaments, etc.

Quins serveis ofereix als seus clients? L’assessorament integral de la manera de funcionar una entitat a partir de la seva creació i el funcionament habitual d’aquesta, amb la gestió comptable i fiscal adequada a les necessitats de l’associació.

Qui són els seus clients? Som especialistes en la gestió d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes, però també en gestionem d’altres, com Grups de dansa, de cultura popular, de teatre, excursionistes, etc.

Quines obligacions tenen les entitats sense ànim de lucre? Referent a la creació d’una nova entitat, cal que un mínim de tres persones facin una assemblea per tal de crear l’entitat, fer els estatuts i l’acta fundacional i així poder-la inscriure a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. El següent tràmit seria donar-la d’alta al cens de l’Agència Tributària, on s’especificarà l’activitat que desenvolupa i les obligacions fiscals que comporta a partir dels objectius que marquin els estatuts de l’entitat.

Quins riscos comporten no complir amb les obligacions fiscals? Evidentment, un cost econòmic en forma de sancions. Si l’associació té l’obligació de presentar autoliquidacions (IVA, IRPF, IMPOST DE SOCIETATS), i no ho fa en temps i forma, rebrà requeriments de l’Agència Tributària amb sancions que poden ser importants.

Què és el certificat digital? Per a què serveix? Cada vegada més és imprescindible disposar del Certificat Digital de Persona Jurídica per a les entitats. Això és degut a que la majoria dels organismes oficials no admenten documents en paper per a la tramitació de gestions. El certificat ens permet signar i tramitar aquestes gestions d’una manera segura i còmoda des de qualsevol ordinador que el tingui instal·lat. En definitiva, el certificat és una identificació digital de la persona o entitat que signa el tràmit.

 

asfasdgfasdgasdgsadgasdgasdgasdg

asdgfasdgasg

sdgasdgasdg