Coneixem més a fons l’empresa C.G. Finques. Parlem amb Carmen Garcia

Quan neix C.G. Finques? L’administració neix el setembre de 2014 amb molta il·lusió i esforç.

Què ofereixen als seus clients? Sobretot ens volem desmarcar com a un servei integral proper i transparent. A les nostres finques (vam obrir una segona immobiliària a 2018) oferim tots els Serveis relatius a la propietat.

Què és un administrador de finques? És un professional que vetlla pel bon funcionament de les propietats i els seus propietaris tant en l’àmbit financer, legal com tècnic.

Quins requisits ha de complir aquest professional? Per nosaltres la principal virtut és l’honestedat, la transparència i un tracte proper. La major part de les vegades els clients venen a nosaltres amb molts dubtes i pors, i hem de ser capaços que marxin sentint-se més tranquils i confiant que han escollit la millor opció.

Quins beneficis aporta aquesta figura a la comunitat? Sobretot la mediació i per extensió la tranquil·litat. Un administrador ha de ser capaç de solucionar els problemes que puguin passar, d’aquesta manera la comunitat guanya en qualitat de vida.

Quines són les seves responsabilitats? Principalment tenir cura de la comunitat per tal que tingui un correcte funcionament. Som els executors dels acords, enllaç amb la resta de professionals de la comunitat, i mediadors amb qüestions internes entre els propietaris.

Quines despeses es tenen a l’hora de vendre l’habitatge? La nostra immobiliària compta amb el millor assessorament durant tot el procés que comporta la venda, per tal d’oferir seguretat i tranquil·litat tant al venedor com al comprador. Les possibles despeses en general són: Plusvàlua estatal, guany patrimonial i IRPF, plusvàlua municipal, cancel·lació d’hipoteca, tràmit de la gestoria per a la cancel·lació d’hipoteca, escriptura de compravenda, certificat energètic i certificat d’estar al corrent dels pagaments de la comunitat.

El preu de l’habitatge depèn de molts factors? El preu de l’habitatge depèn de característiques com la qualitat, la mida o els serveis de què disposa, així com de la ubicació o de les circumstàncies de mercat. Això últim és un dels factors més importants que cal tenir en compte, ja que els indicadors econòmics influeixen moltíssim en el preu de l’habitatge. Per una banda, l’oferta i la demanda d’immobles determinen els preus. A mesura que la demanda d’habitatges augmenta, també ho fan els preus, mentre que si l’oferta de cases en venda és la que puja, els preus disminueixen.

Quina documentació es necessita? La documentació principal per posar un habitatge en venda és la que ja té el propietari, com ara: Títol de propietat o escriptura de la casa, document d’identitat, nota simple, Impost sobre Béns Immobles (IBI) i certificat d’estar lliure de pagament a la comunitat de propietaris. En canvi, la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic és la documentació que no tots els propietaris tenen al dia, i s’ha de tramitar. Nosaltres, dins els nostres serveis, disposem del personal necessari per realitzar aquests tràmits amb preus ajustats.

Com puc preparar un habitatge per vendre’l? El principal requisit, per a nosaltres, és intentar que sigui un producte acollidor i atractiu en el qual qualsevol comprador es pugui veure a ell mateix vivint-hi i, per tant, amb el desig de comprar-lo. Eliminar elements massa personals com fotografies i objectes decoratius del saló, la cuina i el bany són requisit bàsic abans d’una sessió fotogràfica. Donar importància a una bona il·luminació i, sobretot, una neteja a fons. La venda d’una llar és com un amor a primera vista, la primera opinió d’una casa es forma en els primers quinze segons d’una visita.

asfasdgfasdgasdgsadgasdgasdgasdg

asdgfasdgasg

sdgasdgasdg