Nova llei de trànsit

Atenció a tots els conductors, perquè el Congrés ja ha aprovat definitivament la nova llei de trànsit. És una llei que fa més de mig any que es debatia, i els principals canvis són per endurir sancions. L’objectiu és reduir les víctimes i els accidents de trànsit. Això sí, la majoria de mesures no s’apliquen de manera immediata, sinó que entraran en vigor al llarg dels propers tres mesos.

Principals canvis aprovats

Augmenta de 3 a 6 punts la sanció per conduir amb el mòbil a la mà, encara que no es faci servir. Es manté la multa de 200 euros. La sanció serà de 3 punts si l’infractor usa el mòbil però no el té a la mà.

Augmenta de 4 a 6 punts la sanció per no respectar la distància de seguretat de 1,5 metres quan s’avanci ciclistes a la carretera.

Augmenta de 3 a 4 punts la sanció per no utilitzar -o portar-lo malament- el cinturó. El mateix amb els sistemes de retenció infantil, el casc i altres elements de protecció. Un 20% de les víctimes de trànsit no duien cordat el cinturó.

Augmenta de 4 a 6 punts la sanció per llençar cigarretes per la finestra, o altres objectes que puguin provocar incendis.

Es castigarà amb 3 punts del carnet i una multa de 200 euros portar al cotxe detectors de radars o cinemòmetres. Fins ara només es sancionava la seva utilització.

Es castigarà amb 3 punts del carnet circular amb un mòbil ajustat entre el casc i el cap del conductor.

Un altre dels canvis que han generat més debat mediàtic i polític és eliminar la possibilitat de superar en 20 km/h el límit de velocitat per avançar a les carreteres convencionals. És a dir, a les carreteres d’un sol carril per banda, on com a màxim es pot anar a 90 km/h, no es podrà anar més ràpid que això per avançar altres vehicles.

I també hi ha canvis importants per als patinets i altres vehicles de mobilitat personal. No podran circular per la vorera i serà obligatori que els conductors portin casc.

asfasdgfasdgasdgsadgasdgasdgasdg

asdgfasdgasg

sdgasdgasdg