Fase 2: Noves mesures pels establiments i locals comercials minoristes.

Quins canvis hi ha respecte a la fase 1?
1. Aforament del 40%. Si hi ha diverses plantes, a cada planta ha d’haver-hi el mateix aforament. S’ha de garantir una distància mínima de 2 metres entre clients. Si no es pot garantir, només pot haver-hi un client dins del local.
2. Horari d’atenció prioritari per a majors de 65 anys.
3. Establiment de sistemes de recollida a l’establiment de productes comprats per telèfon o internet i de repartiment a domicili preferent per a determinats col·lectius.

Quines obligacions tenen els establiments?
1. Neteja i desinfecció dues vegades al dia de les instal·lacions.
2. Neteja i desinfecció diària dels uniformes i roba de feina.
3. Revisió diària del funcionament de sanitaris, aixetes i poms de portes dels lavabos.
4. Garantir una ventilació adequada.
5. Els clients no podran utilitzar els serveis, excepte en casos estrictament necessaris i immediatament caldrà netejar-los.
6. Marcar al terra la distància de seguretat de dos metres.
7. Mesures de prevenció de riscos per al personal.
8. Posar a disposició dels clients gels hidroalcohòlics a l’entrada dels locals.
9. No hi haurà productes de prova.
10. Els emprovadors de roba i similars només els pot utilitzar una persona i s’han de netejar i desinfectar després de cada us.

Quines són les condicions per als mercats a l’aire lliure?
1. Els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària poden obrir amb un terç dels llocs habituals amb limitació d’afluència de clients per garantir la distància social de 2 metres.
2. La decisió de la reobertura dels mercats a l’aire lliure o de venda ambulant a la via pública és competència de cada ajuntament. Consulta el teu ajuntament per saber si es reprèn aquest servei.
3. Els ajuntaments poden augmentar la superfície o els dies per als mercats.
4. Es prioritzen els comerciants que venen productes alimentaris i de primera necessitat.

asfasdgfasdgasdgsadgasdgasdgasdg

asdgfasdgasg

sdgasdgasdg